Mestech

  • feature1
    Hỗ trợ trực tuyến 24/7

    0909.987.890


[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
Thiết bị test quán tính được thiết kế riêng cho công ty sản xuất máy may. Mục đích của nó chỉ là test khả năng quay của sản phẩm. Giá trị đo sau khi quay có vượt quá mức cho phép không.[/chitiet]

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]Máy khử tính điện: Các sản phẩm không được phép bị tính điện được đưa vào máy. Máy thổi 1 nguồn khí sạch thông qua thiết bị khử tính điện của SMC. Sảm phẩm đi ra đã được sạch tĩnh điện. Ứng dụng nhiều trong các công ty điện tử.[/chitiet]

0909 987 890