Mestech

[giaban][/giaban] [giacu][/giacu] [mota][/mota]
[chitiet]

Về các loại máy lắp ráp nhiều công đoạn. Để rút ngắn thời gian tao ra sản phẩm thì thông thường chúng tôi sẽ dùng bàn xoay vi sai. Trên đó sẽ lắp nhiều cơ cấu làm việc cho các công đoạn từ bỏ hàng vào làm việc cho đến khi lấy hàng ra. Thời gian hoàn thành sản phẩm sẽ được giảm đi rất nhiều lần so với phương pháp thông thường.[/chitiet]

0909 987 890