Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

Nhà máy của khách hàng có quy trình tiện xong rồi đưa qua máy phun áp lực để rửa sạch sản phẩm.Chúng tôi thiết kế cho họ hệ thống loader cho máy tiện kết hợp với loader cho máy phun áp lực. Ngay khi sản phẩm được tiện xong thì sẽ tự động cho vào máy phun áp lực. Sản phẩm sau cùng sẽ là sản phẩm đã được tiện và rửa sạch. Thiết bị này ứng dụng rất nhiều cho các công ty có các máy gia công hàng loạt. Sản phẩm rẻ hơn các thiết bị robot công nghiệp. Tốc độ nhanh hơn do được thiết kế riêng cho loại máy của khách hàng.[/chitiet]

0909 987 890