Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]


Máy chà bavia tạo ra rất nhiều bụi kim loại. Trong trường hợp không có máy móc để tự động hóa công đoạn này, rất có hại cho sức khỏe của người công nhân. 4 máy chà bavia thiết kế giảm được 4 người công nhân / 1 ca[/chitiet]

0909 987 890