Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
Mestech đã nghiên cứu thiết kế các loại mâm rung, thanh rung cấp phôi. Phương án cấp  phôi bằng mâm rung đem lại hiệu quả rất cao. Mâm rung có thể lựa đầu sản phẩm. Thích hợp cho tự động hóa. Hiện chúng tôi vẫn đang nghiên cứu và hy vọng sớm đưa ra sản phẩm mâm xoay để ứng dụng cho những thiết bị không chịu được rung động của mâm rung. Mâm rung có thể ra 1 đường dẫn, 2 đường dẫn hoặc nhiều hơn. Tốc độ có thể từ 0.2s-3s, tùy vào độ khó của hướng lựa sản phẩm.[/chitiet]

0909 987 890