Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]Máy kiểm tra điện áp cầu dao điện. Sử dụng cho công ty sản xuất cầu dao điện. Ứng dụng thiết bị kiểm tra TOS5300 của KIKUSUI. Người thao tác cho sản phẩm vào máy. Nhấn nút chạy Máy sẽ tự động gạt công tắc để đóng ngắt cầu dao. Thiết bị kiểm tra sẽ cấp điện vào để phân tích số liệu.aq1z[/chitiet]

0909 987 890