Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

Máy đo chiều dài hàng 1D 3D có 2 trạm đo. Sử dụng cảm biến tiếp xúc, Mestech thiết kế thêm các các đồ gá để trở thành máy đo chiều dài. Máy cấp phôi tự động bằng mâm rung. 1 lần có thể đổ được khoảng 2000 sản phẩm. Máy ứng dụng đô được chiều dài, hoặc cải tiến lại để đo đường kính sản phẩm cho các công thy gia công hàng loạt lớn.
Tiết kiệm được sức lao động. Tránh phụ thuộc vào cảm xúc của con người trong các trược hợp phân biệt OK, NG.
- Độ chính xác: 0.001mm
- Năng lực: 1.2s/1pcs, 60000pcs/1 ngày (20 giờ). - - Tốc độ máy bằng 2 người.

- Sử dụng cảm biến tiếp xúc của Keyence.[/chitiet]

0909 987 890