Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

Máy đo đường kính và chiều cao hàng plug. Máy kết hợp cảm biến tiếp xúc để đo chiều cao và thiết bị đo laser để đo đường kính. Máy có tốc độ cao hơn gấp 1,5 lần người. Sử dụng tùy chỉnh phù hợp là có thể ứng dụng cho các công ty gia công hàng loạt. Có màn hình cảm ứng để người thao tác dễ dàng điều chỉnh máy.
-Độ chính xác: 0.001mm
-Năng lực: 1.6s/1pcs, 45000pcs/1 ngày (20 giờ).
-Tốc độ máy bằng 1,5 người.
-Sử dụng thiết bị đo laser của Keyence.[/chitiet]

0909 987 890