Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

   

Máy đo đường kính
 -Ứng dụng: Đo ddường kính sản phẩm có đọ chính xác rất cao.
 -Độ chính xác: 0.0001mm
 -Năng lực: 2.2s/1pcs, 32700pcs/1 ngày (20 giờ). Tốc độ máy bằng 1 người.
 -Ứng dụng: Tùy chỉnh theo sản phẩm để sử dụng cho các công ty gia công hàng loạt lớn.
 -Vốn đầu tư 8000$[/chitiet]

0909 987 890