Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]Qua nhiều lần thử nghiêm thất bại. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành máy dập bavia cho khách hàng. Máy này khó ở chỗ sản phẩm ra phải đẹp, không trầy xước. Phần bavia chỉ còn lại một chút cũng không được chấp nhận. Chúng tôi đã phải mất một thời gian rất dài để nghiên cứu thay đổi phương án cho đến khi sản phẩm thực sự hoàn thiện.[/chitiet]

0909 987 890