Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]


Máy sấy sự dụng cho công ty in sẳn xuất chai mỹ phẩm. Sau khi in nước lên bề mặt chai, để tranh việc công nhân cầm chai lên sẽ bị lem mực. Họ để chai sau in vào băng tải chạy với tốc độ chậm và sấy lên nhiệt độ khoảng 50 độ. Sản phẩm ra sẽ khô. Thiết kết gọn đẹp. Các chi tiết chấn đặt hàng công ty Nhật làm rất tinh sảo. Không một sai xót nhỏ nhào trong sản phẩm này.[/chitiet]

0909 987 890