Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]


Cấp phôi tự động cho máy tiện. Sản phẩm là các chi tiết phôi trụ 1 đầu có lỗ  sâu 2,5mm và 1 đầu không có lỗ. Yêu cầu cấp vào đúng chiều để máy tiện khoan thêm lỗ cho đầu chưa có. Ở đây sử dụng mâm rung để cấp phôi ra. Sau đó dùng cụm kiểm tra gắp hàng lên kiểm rồi xoay đâu theo yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng cho các máy gia công hàng loạt.[/chitiet]

0909 987 890