Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

Công nhân bỏ chi tiết nhựa vào máy dập chân pin cần kiển tra đúng hướng và đúng góc quay thì 2 chốt pin nhỏ đường kính 1mm mới có thể đóng đúng vị trí được. Như vậy để có thiết kế hiệu quả ta cần giải quyết được bài toán Xác định đúng chiều sản phẩm. Phương án ở đây là dùng cảm biến quang kết hợp thấu kính hội tụ để phát hiện điểm khác biệt rất nhỏ trên sản phẩm. Từ đó quay sản phẩm theo hướng cần đóng pin.[/chitiet]

0909 987 890