Mestech


[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]


Sản phẩm của công đoạn trước đã được xếp vào khay sẵn. Khi đến công đoạn mài, người thao tác bỏ khay vào máy. Máy sẽ tự động gắp hàng từ khay đưa vào trong máy mài. Khay sẽ được thay tư động. Máy có thể bỏ hoàn toàn  người. Hơn nữa, trường hợp này khi sản phẩm lộn đầu thì loader có thể phát hiện ra, trán trường hợp sản phẩm đi vào trong máy mài gây vỡ đã như thao tác xếp hàng của người công nhân.[/chitiet]

0909 987 890