Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]Máy khử tính điện: Các sản phẩm không được phép bị tính điện được đưa vào máy. Máy thổi 1 nguồn khí sạch thông qua thiết bị khử tính điện của SMC. Sảm phẩm đi ra đã được sạch tĩnh điện. Ứng dụng nhiều trong các công ty điện tử.[/chitiet]

0909 987 890