Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]

Máy kiểm tra phoi dính trên sản phẩm: Sản phẩm khi qua công đoạn tiện có thể bị phoi nhỏ như sợi chỉ quấn quanh.Người thao tác sẽ phải kiểm tra từng san phẩm để phát hiện lỗi. Một số trường hợp phoi quá nhỏ quấn quanh làm cho kích thước lớn lên mà người thì khó phát hiện ra. Máy sử dụng camera xử lý ảnh. Khi phát hiện sản phẩm bất thường nó dễ dàng phát hiện ra và báo về tủ điều khiển. Tủ điều khiển sẽ phân loại và ra lệnh cho cơ cấu chấp hành xếp sản phấm đó vào khay hoặc vị trí NG. Máy ứng dụng được cho nhiều công đoạn kiểm tra. Tuy nhiên giá thành camera có thể cao.[/chitiet]


0909 987 890