Mestech

[giaban][/giaban]
[giacu][/giacu]
[mota][/mota]
[chitiet]
Thiết bị test quán tính được thiết kế riêng cho công ty sản xuất máy may. Mục đích của nó chỉ là test khả năng quay của sản phẩm. Giá trị đo sau khi quay có vượt quá mức cho phép không.[/chitiet]

0909 987 890